sâmbătă, 18 aprilie 2009

Fraudarea votului din 5 aprilie 2009 – “echilibristică” statistică

[English]

Populaţia vs alegători pe liste

[Click pentru mărire]

Populaţia vs alegători pe liste


[Click pentru mărire]
Dinamica demografică a populaţiei în 2004 – 2008

Populaţia s-a redus de la 3 607,4 mii cetăţeni în 2004 la 3 572,7 mii cetăţeni în 2008
În 2004 tinerii de 15-19 ani constituiau 365 221, iar în 2008 – 327 472, o reducere a numărului populaţiei tinere care poate să intre în liste ca „alegători noi”
Numărul celor decedaţi a crescut permanent (în 2004 – 41 668, iar în 2008 – 43 050 cetăţeni)
Din 1999 statistica constată anual un spor natural mediu negativ de 5000 cetăţeni. În 2007 sporul negativ a fost de 5077 cetăţeni.

Listele de bază

La 17 martie 2009 CEC aprobă lista de bază cu 2 549 804 de alegători
Din Informaţia privind numărarea voturilor pe circumscripţii electorale (www.cec.md) reiese că în lista de bază la alegerile din 5 aprilie sunt incluşi 2 583 129 cetăţeni sau mai mult cu 33 325 cetăţeni
În informaţia oficială – numărul cetăţenilor incluşi în lista de bază este de 2 564 710
În baza căror acte apare acest excedent de alegători în lista de baza?

Listele de bază – în dinamică

[Click pentru mărire]

CEC: Comunicat de presă

Joi, 12 martie 2009
Pentru difuzare imediată
Comisia Electorală Centrală explică procedura de întocmire şi verificare a listelor electorale.
Informaţia privind cetăţenii moldoveni cu drept de vot, extrasă din Registrul de Stat al Populaţiei deţinut de Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi distribuită prin intermediul CEC în raioane, are un caracter consultativ şi nu poate fi luată drept bază pentru întocmirea listelor electorale.

CEC: Comunicat de presă

Marţi, 17 martie 2009
Comunicat de presă
Pentru difuzare imediată
Comisia Electorală Centrală face public numărul de alegători pe ţară .
Comisia Electorală Centrală anunţă că s-a finalizat procesul de întocmire şi verificare a listelor electorale de către administraţiile publice locale. Potrivit informaţiei primite în data de 17 martie curent, 2 549 804 alegători sunt incluşi în listele electorale.

CEC: Comunicat de presă

Marţi, 17 martie 2009
Listele se aduc la cunoştinţă publică cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, cetăţenii au posibilitatea de a verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale în perioada 16–31 martie. Ei au dreptul să facă contestaţii la biroul secţiei de votare împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri, adică pînă la data de 31 martie 2009 inclusiv.

Listele de bază - concluzie

CEC n-a asigurat întocmirea corectă a listelor electorale
Birourile de circumscripţii n-au lucrat/verificat listele primite de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale prin intermediul CEC, ba din contra au mai adăugat 33 325 cetăţeni (Hânceşti – 18 094, Ungheni – 5217, Nisporeni – 6000, Călăraşi – 5188, Căuşeni – 4322, Cantemir – 3329)
Astfel, rolul principal în “umflarea” listelor electorale revine MDI. CEC trebuia să limiteze imixtiunea MDI la întocmirea listelor. CEC urma să stopeze numărarea sau să solicite materiale pe 33 325 incluse adiţional în listele de bază
Contestaţii la birourile secţiilor de votare împotriva neincluderii în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre alegători sau despre alţi alegători nu sunt.

Listele suplimentare – 117 563 cetăţeni !!!

[Click pentru mărire]

Schemele de fraudare

Lărgirea listelor electorale de bază a cetăţenilor cu drept de vot – cu 356 962 cetăţeni faţă de alegerile din 2007
Includerea în listele suplimentare a încă 117 563 de cetăţeni
Total – 474 525 cetăţeni, creştere cu 21,3% faţă de 2007
Colectarea din şcoli şi licee a informaţiei privind copiii ai căror părinţi (unul sau ambii) sunt plecaţi la munci peste hotare (Ministerul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale)
Eliberarea masivă a fişelor de însoţire la buletinele de identitate şi a Formei 9 (Ministerul Dezvoltării Informaţionale)
“Înscrierea” persoanelor “necunoscute” la adresele de reşedinţă a mai multor cetăţeni (Ministerul Dezvoltării Informaţionale) – prin Registrul de Stat al Populaţiei deţinut de MDI
“Reînvierea morţilor” în listele de bază şi “participarea” acestora la vot

Culmea!!!

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat un decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" lui Pavel Buceatchi, ministrul dezvoltării informaţionale
Distincţia a fost decernată pentru munca prodigioasă în organele administraţiei publice şi contribuţie deosebită la edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova
Decret semnat la 7 aprilie şi publicat în “Moldova Suverană” din 13 aprilie 2009


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu